NHA KHOA LẠC VIỆT INTECH – CHUYÊN BIỆT VÀ CHUYÊN SÂU

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN GIA

CAM KẾT BẢO HÀNH LÂU DÀI

CÔNG NGHỆ ĐIỀU TRỊ TIÊN TIẾN

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI NHẤT

CÁC PHƯƠNG PHÁP NIỀNG RĂNG TỐT NHẤT HIỆN NAY

NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI

Xem chi tiết

NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ

Xem chi tiết

NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT TRONG

Xem chi tiết

NIỀNG RĂNG INVISALIGN

Xem chi tiết

CÁC BÁC SĨ HÀNG ĐẦU CỦA LẠC VIỆT INTECH

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
PHẠM THỊ THÙY DUNG
Bác sĩ

- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Y Hà Nội
- Tốt nghiệp chuyên sâu chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp
- Tốt nghiệp chuyên sâu Khóa học chuyên đề kết hợp Chình nha- Phẫu thuật từ đại học Manav Rachna, Ấn Độ
- Thành viên của Hiệp hội Chỉnh nha Hàn Quốc và Chỉnh nha Châu Á Thái Bình Dương
- Tu nghiệp chuyên sâu về chỉnh nha tại Đại học Okayama, Nhật Bản

bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
bac-si-hoang-dung
previous arrow
next arrow

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ LẠC VIỆT INTECH

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

Bạn Nguyễn Thị Tươi

Mắc cài kim loại tự động“Nếu biết niềng răng giúp răng mình đều hơn và gương mặt cân đối thì mình đã niềng sớm hơn rồi…”

HÌNH ẢNH TRƯỚC SAU CỦA KHÁCH HÀNG

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI